GRATIS VERZENDING VANAF €20 EURO ►Voor 17.00 uur besteld, binnen 2-3 werkdagen in huis.

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

Privacybeleid van thesocktree

 1. Algemeen

1.1 Deze Privacy Policy (hierna: de Policy) wordt gebruikt door thesocktree, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75935317 in Rotterdam onder de naam Boender Trading (hierna: thesocktree of We). thesocktree kan gecontacteerd worden door een e-mail te sturen naar info@thesocktree.nl

1.2 Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens die u identificeren en op gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren (hierna: "Persoonsgegevens") door thesocktree, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de website https://thesocktree.nl/ (hierna: de "Website"), de online winkel die daarop beschikbaar is (hierna: de "Webshop") en de account die u bij de Webshop registreert (hierna: de "Account").

1.3 De Website en de Webshop worden u door thesocktree als individu en/of als bedrijf (hierna: de "Klant") aangeboden om te worden gebruikt voor de aankoop van sokken via het internet.

1.4 Socktree is verantwoordelijk in de zin van het De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor Persoonsgegevens die via de Website en de Webwinkel worden verwerkt. De klant is de betrokkene in de zin van de AVG. Socktree vertrouwt op de duidelijke toestemming van de betrokkene (die kan worden herroepen) of de noodzaak van de verwerking voor de toepassing van de met u gesloten overeenkomst als basis voor de verwerking van de gegevens. U kunt contact opnemen met thesocktree als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacy. Dit beleid is alleen bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door thesocktree.

1.4 thesocktree heeft het recht om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Als dit beleid verandert, zal de gewijzigde versie aan u worden gecommuniceerd door deze op de thesocktree website te plaatsen.

 1. 2. verwerking van persoonsgegevens

2.1 thesocktree is de verantwoordelijke voor de verwerking en bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De Website en de Webshop verwerken alleen persoonlijke gegevens ten behoeve van thesocktree.

2.2 Persoonsgegevens worden door u ingevoerd in de Webshop en worden door thesocktree verzameld door middel van uw gebruik van de Webshop bij aankoop van producten en diensten van thesocktree. De volgende Persoonsgegevens worden via de Webshop verwerkt:

Op verzoek:

- Naam;

- adresgegevens;

- telefoonnummer (optioneel);

- e-mail adres;

- je locatie;

- sociale media

- IP-adres of een cookie ID

2.3 Socktree bewaart uw Persoonsgegevens wanneer dat nodig is om het doel van de verwerking te bereiken en om het gebruik van de Webwinkel en de Website te vergemakkelijken.

 1. 3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

3.1 thesocktree bepaalt het doel van de verwerking van persoonsgegevens. De verschillende doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, worden hieronder opgesomd:

- De identificatie van u als natuurlijk persoon;

- Het vergemakkelijken van het optimale gebruik van de Webshop en de Website;

- De mogelijkheid om producten en diensten te leveren;

- Om schriftelijk met u te communiceren;

- Om een aankoop te factureren;

- De mogelijkheid van een aankoop op afstand;

- De mogelijkheid om managementinformatie te genereren.

 1. 4. Elektronische contactgegevens

4.1 Indien u thesocktree voorziet van elektronische contactgegevens, kunnen deze Persoonlijke Gegevens worden gebruikt om een correct gebruik van de Webshop en de Website mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de Webshop gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van The Socktree over The Webshop en hoe het werkt.

 1. Ontvangers van persoonlijke informatie

5.1 De gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, in de webshop en op de website zijn in principe alleen beschikbaar voor thesocktree. thesocktree geeft alleen persoonlijke gegevens door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om een bestelling te versturen of om een wettelijke verplichting na te komen.

5.2 Persoonlijke gegevens voor het gebruik van de Webshop kunnen worden opgeslagen op de serverruimte van een derde partij, bijvoorbeeld Shopify, Shopify apps. thesocktree zorgt ervoor dat persoonsgegevens in principe worden verwerkt en opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (hierna "EER"). Indien persoonsgegevens vanuit de EER worden overgedragen, zal thesocktree stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van adequate waarborgen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd tegen onwettige verwerking of verlies.

 1. Beveiliging

6.1 thesocktree gelooft heilig in de veiligheid van persoonsgegevens. thesocktree houdt daarom, afhankelijk van de stand van de techniek, rekening met de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsmede met de verschillende risico's voor de rechten en vrijheden van een natuurlijk persoon in termen van waarschijnlijkheid en ernst, de passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

 

6.2 thesocktree neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen:

- Pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens met behulp van een SSL-certificaat.

 1. Uw rechten

7.1 AVG verleent u als eigenaar van de gegevens bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten:

- Bezwaar: Afhankelijk van de situatie heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de omstandigheden waarin deze plaatsvindt.

- Toegang: U heeft het recht om met redelijke tussenpozen geïnformeerd te worden of (i) uw Persoonsgegevens worden verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, (iii) om welke categorieën van Persoonsgegevens het gaat en (iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van de Persoonsgegevens zijn.

- Wijziging, schrapping, blokkering, uitwissing, rectificatie, overdracht: Onder omstandigheden heeft u recht op correctie, aanvulling, verwijdering of bescherming van uw Persoonsgegevens indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking of indien deze anderszins in strijd met een wettelijke bepaling worden verwerkt.

- Kennisgeving: U hebt recht op een kennisgeving van de partijen die uw persoonsgegevens hebben ontvangen als deze naar aanleiding van uw verzoek zijn gecorrigeerd, aangevuld, verwijderd of beschermd. Dit geldt tenzij een dergelijke melding onmogelijk is of een te grote inspanning van een voor de verwerking verantwoordelijke vereist.

 

7.2 Bovengenoemde rechten kunnen op transparante wijze worden uitgeoefend. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar info@thesocktree.nl. thesocktree zal onmiddellijk maar binnen vier weken reageren op het verzoek. Als u thesocktree vraagt om uw Persoonlijke Gegevens te verwijderen of te blokkeren kan het zijn dat u de Webshop niet meer (correct) kunt gebruiken.

 1. 8 Duur en duur

8.1 Dit beleid is van toepassing tot de beëindiging door thesocktree. Indien u niet langer onderworpen wenst te zijn aan de bepalingen van dit Beleid, dient u te stoppen met het gebruik van de Webshop en de Website.

 1. 9 Toepasselijke wetgeving en geschillen

9.1 Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op dit beleid en op elke overeenkomst tussen u en thesocktree.

 1. Cookies

10.1 Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst wanneer u de website bezoekt. Deze cookies slaan informatie op over uw bezoek aan de website. Met cookies kan een website u bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dit is handig als u niet steeds opnieuw wilt inloggen.

Welke cookies gebruiken we?

- Functionele cookies     

- Analytische cookies     

- Advertentiecookies

              

Functionele cookies

Functionele cookies worden altijd geplaatst en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Deze cookies hebben weinig invloed op uw privacy en worden anoniem gebruikt. Dit stelt ons in staat om onze diensten online aan te bieden. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u op elk gewenst moment contact kunt houden met de website.

Niet-functionele cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn voor een goede werking van de website.

We plaatsen ook andere niet-functionele cookies zodra u de plaatsing van de cookies accepteert. Ze hebben allemaal verschillende doelen en stellen ons in staat om onze diensten te verbeteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om social media buttons op onze website weer te geven of om relevante advertenties voor onze diensten op andere websites weer te geven.

Analytische cookies

Met behulp van analytische cookies kunnen we het bezoek aan websites meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke onderdelen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen zijn niet te herleiden tot individuen. Deze gegevens worden na het verzamelen anoniem gemaakt.

We plaatsen altijd analytische cookies als we onze website bezoeken.

We gebruiken onder andere analytische cookies om de volgende gegevens te verzamelen:

- Het aantal bezoekers van onze webpagina's.

- Wat bezoekers zoeken (zoekopdrachten).

- Anonieme gegevens die op een formulier worden ingevuld.

- De producten die u heeft gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje in onze webshop.

- De snelheid van onze website om uw browser te meten. Met deze informatie kunnen we mogelijke problemen met de werking van onze website tijdig opsporen en oplossen.

Advertentiecookies

We gebruiken online advertenties om onze diensten te promoten. Wij geven er de voorkeur aan om het zo specifiek mogelijk te maken, om de kosten laag te houden en u geen onnodige advertenties te laten zien. Facebook (we delen ons klantenbestand niet met Facebook) Microsoft Bing Ads en DoubleClick (van Google).

Met deze cookies kunnen we :

- Volgen de advertenties die je al gezien hebt. Dit voorkomt dat u te vaak dezelfde advertenties ziet.

- Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.

- Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van onze advertenties te analyseren.

- Bijhouden of u al bepaalde producten van ons heeft aangeschaft. U zult geen onnodige advertenties zien.

Zelfs als u geen cookies accepteert, kunt u nog steeds advertenties van ons online zien. Niet al onze advertenties maken gebruik van cookies. Cookies stellen ons echter in staat om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn.

 

 1. Vragen

11.1 Indien u vragen heeft over uw privacy kunt u contact opnemen met thesocktree via het contactformulier.

 

Laatste update: 16-04-2020